ملک‌یار
ملک‌یار

به منفعت شما و گرفتن بازخورد از شما باور داریم

با ملک یار ابزارهای فعلی شما تقویت میشود، امکان ثبت بازخورد و نظر شما درباره واحدهای ارزش و تولیدکننده واحد ارزش موجود دارد

ارزان ترین پلتفرم املاک طوری که امکانات پایه و ثبت فایل، همیشه رایگان است

سکو

پلتفرم ها زیرساخت‌ تراکنش بین تولیدکنندگان و مصرف‌کننده واحدارزش را فراهم میکنند، در عصر ارتباطات در نتیجه محوشدن مرزهای فضا و زمان همچنین چرخه های بازخورد جامعه، مشارکت‌کننده میتوان تراکنش‌های معتبرتر و دقیق‌تر داشته باشند

در ملک یار کمک میکنیم خریدار و فروشنده با کمک توسعه دهندگان، ملک و پول خود را راحت‌تر و ارزان‌تر از گذشته تبادل کنند

رنگ برند

رنگ برند بر اساس توازن و تعادل همچنین رابطه دوستی و صمیمیت به ترتیب سبز و نارنجی می‌باشد

آبی : 005CFFسبز: 73C85Aنارنجی: FFBF00نوشته : 7901E8
جدول کدرنگ برند ملک‌یار

نمادبرند

نماد برند مفهوم بی‌نهایت می‌باشد زیرا هرچه تولیدکنندگان بیشتر شوند پلتفرم برای مصرف‌کنندگان جذاب‌تر میشود و هرچه مصرف‌کننده بیشتر شود پلتفرم و بازار برای تولیدکننده جذاب‌تر میشود و این چرخه مثبت با کمک محاسبات سریع و یادگیری رایانه دقیق‌تر خواهد شد. همچنین جامعه و تراکنش‌ها محاط در قوانین داخلی شرکت و محاط در قوانین تجارت اسلامی است که تلاش میشود قوانین داخلی هم‌راستا با تقویت پلتفرم و کل اقتصاد باشد. قوانین به صورت شفاف و صریح در بخش قوانین و قراردادها پیش تنظیم شده (برای راحتی تراکنش) بیان شده است و هرعضو و مشارکت کننده میتوان نظر خود را برای بهبود قوانین بیان کند

نقشه‌راه پلتفرم

تولیدکنندهمصرف‌کنندهزمان معرفیتوسعه‌دهندگانواحدارزش
فایل‌یابمشاورین املاکدی 99ملک
مشاورین املاکمشاورین املاکدی 99ملک
مالکان مستقیممشاورین املاکدی 99ملک
مشاورین املاکخریداران مستقیمدی 99ملک
موجرمشاورین املاکدی 99ملک
مشاورین املاکمستاجردی 99ملک
مالکان مستقیمخریداران مستقیماردیبهشت 00دفاتر املاکملک
سازندگانخریداران مستقیماردیبهشت 00دفاترثبت اسنادملک
دفاتراملاکمشاورین و خریدار و فروشنده و موجر و مستاجراردیبهشت 00قرارداد
دفاتر ثبت اسنادمشاورین و خریدار و سازندگاناردیبهشت 00پیش‌فروش
موجرمستاجراردیبهشت 00دفاتراملاکملک
باربریمستاجر و خریدار مستقیمتیر 00خدمات اسباب‌کشی
نظافتی‌خدماتیمستاجر و خریدار مستقیمتیر 00خدمات اسباب‌کشی
مصالح فروشسازندهشهریور 00مصالح
باربریمصالح فروششهریور 00حمل و نقل
استادکار و خدمات ساختسازندهآذر 00خدمات ساخت
تعمیرکارانمدیران ساختمانآذر 00تعمیرات و نگهداری ساختمان
جدول نقشه راه ملک‌یار نسخه یک

پلتفرم ملک یار بستر معاملات سریع و ایمن و ساده ملکی و رشد و بهبود صنعت ساختمان‌سازی را فراهم میکند

هرکاری میکنیم برای آبادانی دنیا و کمک به آسایش بیشتر جامعه است

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های ملک یار منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.